Inovacije

Inovirati za budućnost

 

Tehnička kultura kompanije je bila i ostaje na zavidnom nivou od početka razvoja na ovim prostorima već 500 godina. Kontinuirano smo fokusirani na istraživanje i razvoj, marketing i prepoznavanje tehničkih problema naših klijenata. Mi smo razvojni i strateški partneri našim klijentima  i kao takvi nudimo im nove poslovne mogućnosti.

Inovacijama učestvujemo u kreiranju budućnosti

Uključivanjem klijenata i strateških dobavljača u ranoj fazi našeg procesa razvoja uspješno uspijevamo da damo pečat razvoju na globalnom nivou.Inovacija, ulaganje u najsavremeniju tehnologiju, sistem upravljanja kvalitetom i pogotovo kompetentni zaposleni pokretačka su snaga koja stoji iza našeg napretka.

U našem preduzeću želimo da inovacije podignemo na još viši nivo i stoga dozvoljavamo našim zaposlenima da reaguju na probleme na koje nailazimo i na prilike koje nam se pružaju na svakom koraku. Naš cilj je  da uključimo sve zaposlene u svim poslovnim područjima, bez obzira na njihovo obrazovanje ili poziciju u preduzeću.

Inovacije u brojkama

 

Broj patenata

37

Broj inovativnih ideja

33.526

Broj realizovanih ideja

24.474

Prijavite se na naše elektronske novosti